Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Туморни образувания

 

Една от най-обширните и разнородни групи заболявания в лицево-челюстната област е тази на туморните образувания.

 

Те се делят на две основни групи:

 

1. Доброкачествени тумори – са тези образувания, които имат близка клетъчна структура до нормалните тъкани, растат бавно, като избутват околните зони, не проникват в тях и са често отделени със съединителнотъканна капсула.


1

(доброкачествен тумор изхождащ от мастната тъкан (липом), разположен в лявата слепоочна област)

 

2. Злокачествени тумори – са тези, които имат изразен клетъчен атипизъм, т.е. различават се в микроскопската си структура от тъканите, от които изхождат, притежават безразборност в подреждането, нарастват независимо и значително по-бързо от нормалните тъкани, като често ги инфилтрират поради липсата на ограничителна капсула. Освен че инфилтрират тъканите, друга тяхна основна характеристика е способността им да се пренасят в различни части на тялото, т.е. да метастазират.


злокачествен тумор на долната челюст в дясно и метастатичен лимфен възел под долната челюст в дясно

(злокачествен тумор на долната челюст в дясно и метастатичен лимфен възел под долната челюст в дясно)

 

Според различни автори туморите в областта на главата и на шията заемат от 10 до 30% от общия брой на туморите в човешкото тяло, като разбира се, данните варират при доброкачествените и злокачествените тумори, както и в отделните подвидове на различните групи. Съществуват отделни заболявания, които се срещат много по-често в областта на лицето и откритите части на тялото – например кожните ракови образувания, които се потенцират от ултравиолетовите лъчи в спектъра на светлината. От друга страна, при различни вредни навици като тютюнопушене и употреба на алкохол (в отделни държави като Индия например, все още дъвченето на тютюн е широко разпространено), ракът на устната кухина е с епидемичен характер.

 

Туморните образувания се разпределят основно в зависимост от тъканите, от които произхождат. В областта на лицето и шията по-често се срещат тези туморни образувания, които изхождат от епителната тъкан, т.е. клетките, изграждащи повърхностните структури на кожата, лигавицата и слюнчените жлези.

 

Туморите, ангажиращи кожата и лигавицата на устата, са повърхностно разположени, често растат навън и образуват различни по големина подутини, рани или язви, които са лесно откриваеми при обикновен преглед.

 

Поради тази причина, при появата на каквато и да е рана, язва или подутина в областта на лицето, устната кухина и шията, която не преминава спонтанно за период от 15 дни, задължително потърсете специализирана помощ.

 

3 1

злокачествен тумор на долната устна;

4 1

злокачествен тумор на ухото

5 1

злокачествен тумор на кожата до вътрешния ъгъл на дясното око

6 1

начален злокачествен тумор на пода на устната кухина в ляво, наподобяващ обикновена афта

 

Със съжаление трябва да отбележим, че въпреки достъпното и лесно откриване на повечето тумори в областта на лицето, устната кухина и шията, което би отнело по-малко от 5 минути, и в ранен стадий гарантира значително по-успешно лечение, ние често се сблъскваме с нежеланието на нашите пациенти да обърнат внимание на собственото си здраве и да споделят своя на пръв поглед незначителен проблем с личния си лекар или със съответния специалист.

 

А всичко това води до тежки последствия с често неконтролируем изход.

В разглеждането на този тежък въпрос трябва отново и отново да се спрем на факторите, които понастоящем са установени като сигурни катализатори на канцерогенезата (ракообразуването).

 

За България, все още най-сигурно установените причинители на рака на устната кухина са цигарите със своите концентрирани канцерогенни фактори (бенспирен, антрацен, диазотен триоксид и др.) и концентрираният алкохол с неговото директно цитотоксично (убиващо клетките) и метапластично (променящо клетките) действие. Те са в многофакторно сътрудничество с неконтролируемите понастоящем генетични малформации и други биологични (бактерии, вируси и гъби), механични (хронични травми), физични и химични фактори.

 

За профилактика на рака на кожата и особено относно най-злокачествения му подвид – малигненият меланом, трябва да се стараем да избягваме излагането на силно слънце (поради наличие на ултравиолетово лъчение от канцерогенния спектър (290–335 nm), както и да използваме помощта на слънцезащитни кремове с висок фактор (50+), особено в областите с налични пигментни образувания (бенки).

7 1

начален малигнен меланом на кожата

8 1

инвазивен малигнен меланом в горната част на диспластично пигментно образувание

9 1

напреднал малигнен меланом на кожата на ухото, със сателитни метастази в кожата, и метастази в лимфните възли на шията

 

По отношение на ранното лечение и предпазване от развитие на малигнен меланом на кожата на лицето всеки човек би трябвало да потърси специализирана помощ, в случай че има оцветено в различен цвят образувание (кафяво, черно, червеникаво и т.н. петно или бенка), което е започнало да променя формата си, големината си (по-голямо е от 6 мм) и цвета си (станало е по-черно или нееднакво оцветено), надигнало се е над околната кожа или се е разязвило, а също така, ако зоната в която се разпространява е започнала да сърби, да изтръпва или да изпитва различни по вид болки.

 

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design