Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Травматични заболявания

 

Редица ситуации в нашия бит и специфичен начин на живот могат да доведат до травматични увреждания на лицевите меки тъкани, костните структури и зъбите. В последните 20–30 години се наблюдава известна промяна в механизмите на увреждане, основно по отношение на високата скорост на съвременните превозни средства, появата на редица екстремни спортове, употребата на различни огнестрелни и хладни оръжия, както и неглижирането на предпазните средства особено при младите хора.

 

Изключително чести са уврежданията, свързани с побой, който в много случаи се съчетава с употребата на алкохол или упойващи вещества.

 

Нараняванията на меките тъкани на лицето са обичайни, поради прякото му излагане на външни въздействия и нежната му структурна основа. Могат да се проявят в изключително широк диапазон – от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани, като хирургичната обработка е изключително взискателна поради високите естетически изисквания и наличието на жизнено важни структури на организма в непосредствена близост.

 

Особена трудност представляват случаите, при които не е потърсена навреме специализирана помощ, и тези с прибавена инфекция или различни труднопочистващи се материи. В някои сложни случаи се налагат многоетапни пластични корекции за възстановяване на естетичната цялост на лицето.

 

От травмите на костните структури в лицево-челюстната област (с изключение на носните фрактури, които поради факта, че са обект на лечение в три различни специалности – оториноларингология, пластична хирургия и лицево-челюстна хирургия, са трудни за статистическа оценка), най-често се срещат долночелюстните фрактури, поради издадеността на долната челюст и подвижното й свързване с останалите кости на черепа, водещо до изолирано поемане на удара от нейна страна при отворена уста, което понякога превишава коефициента й на издръжливост.


счупване на долната челюст – при отворена и затворена уста

(счупване на долната челюст – при отворена и затворена уста)

 

Счупванията на костите в средната и горната част на лицето – горна челюст, слепоочна кост, ябълчна кост, носни кости, фронтална кост и др., са много разнообразни по характер и поради неподвижното свързване на самите лицеви кости, както и на лицевите и черепните кости, а също така и поради участието им в изграждането на входа на храносмилателната и дихателната система и в позиционирането на органите на зрението и слуха, водят до сериозни, дори животозастрашаващи усложнения, които налагат своевременна специализирана помощ.


компютърно томографски образ на счупване на дясната ябълчна (зигоматична) кост – забелязва се отделяне на костта от свързването и със съседните кости, откъсване на малки костни фрагменти, които са импресирани към горната челюст и раздробяване на пода на дясната очница

(компютърно томографски образ на счупване на дясната ябълчна (зигоматична) кост – забелязва се отделяне на костта от свързването и със съседните кости, откъсване на малки костни фрагменти, които са импресирани към горната челюст и раздробяване на пода на дясната очница)


деформация на челната кост в ляво, поради раздробено импресионно счупване

(деформация на челната кост в ляво, поради раздробено импресионно счупване)

 

През последните години в световен мащаб се промени значително и концепцията за лечението на фрактурите на лицевите кости – от продължителна имобилизация на долната челюст с помощта на шини, към оперативни методи за едномоментна репозиция и фиксация на разместените фрагменти с помощта на минипластини, чрез което се осъществява бързо функционално възстановяване на пациентите и ранно натоварване на челюстните кости и устната кухина.

 

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design