Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Реконструктивна (пластично-възстановителна) хирургия на лицето, устната кухина и шията

 

rec. hirurgiq 1

Реконструктивната лицево-челюстна хирургия се занимава основно с възстановяване на деформирани или напълно изгубени тъкани и органи на лицето и шията вследствие на вродени заболявания, туморни процеси или травматични увреждания.

 

Тя е може би най-комплексната и взискателна част на нашата специалност, поради изключително високите естетични изисквания към областта, както и наличието на уникални за човешкото тяло структури, изграждащи входните (рецепторни) зони на зрителната, обонятелната, дихателната, храносмилателната и други важни системи.

 

Нейна основна задача е освен да се погрижи за лицевата хармония, да възстанови функциите на отделните органи и системи, с оглед запазване на единната цялост на организма.

 

Често реконструктивната хирургия на лицето е толкова взискателна, че изисква създаване на интердисциплинарни хирургични екипи с участието освен на лицеви хирурзи, на специалисти по пластична хирургия, неврохирургия, оториноларингология (ущи нос гърло) и т.н.

 

В последните години, при обширни дефекти на лицето, ние разработваме и прилагаме най-съвременните методи на микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани в областта на лицето.
Тези операции са с изключително висока техническа трудност, средна продължителност между 8-12 часа и ангажират пряко за хирургичната интервенция екип от около 15 човека, както и денонощни грижи от десетки специалисти в следоперативния период.
По своя характер микросъдовите операции включват набавянето на тъкани със съответния близък до дефекта характер (кост, мускули, кожа и т.н) от отдалечени зони на самия пациент (крайници, гръб, коремна област и др.) и пренасянето им в областта на лицето, при което се възстановява под микроскоп тяхното кръвообращение и се запазва жизнеността им.

 

Друга изключително съвременна насока на реконструктивната хирургия е възстановяването на обширни дефекти на лицевите кости, с помощта на дистракционна остеогенеза – метод, при който след отстраняване на болестния участък от костта, в областта на останалата здрава кост се поставят специални апарати (дистрактори), чрез които дефектът се изпълва с новообразувана, пълноценна кост.


(Клиничен случай с резекция на долната челюст по повод туморно образувание и възстановяването й с помощта на дистракционна остеогенеза)

Някои специфични дефекти на ушите, носа, очите и други зони не могат да се възстановят успешно с биологични тъкани, поради което в хирургията на лицето място заема и лицево-челюстното протезиране (анапластология). То използва специални биологично поносими изкуствени материали, от които се склуптурират съответните нарушени участъци. Задържат се с помощта на вътрекостни импланти или други специални ретенционни припособления.

 

Независимо от съвременния или класически характер на реконструктивните лицеви операции и манипулации, те ангажират изключително много професионални усилия и внимание на всеки лицево-челюстен хирург или друг член на екипа, изправен пред необходимостта да възвърне функционалния, естетически и психологически комфорт на пациентите с дефекти или деформации в областта на лицето и шията.

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design