Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ИмплантологияНачалото на историята на модерната дентална имплантология ни води към 1952 г., когато в скромна лаборатория в Университета Лунд (Швеция), проф. Пер-Ингвар Бранемарк направил по случайност едно откритие. Като лекар и изследовател, интересуващ се от процесите на заздравяване на раните, той използвал зайци, за да изследва костната биология. Във връзка с това поставил малки метални тръби в костите на зайците, така че да може чрез тях да въведе микроскоп и да изследва костната тъкан. Тръбичките били направени от титан – лек, некорозивен метал, с изразена якост.


След няколко месеца Бранемарк се опитал да отстрани титановите части от костите на зайците, но тогава с изненада установил, че това е невъзможно. Титанът бил оформил необратима връзка с живата костна структура. Това го мотивирало да проведе допълнителни изследвания, които доказали, че при внимателно контролирани условия костта може да се свърже с титан с много голяма степен на предсказуемост. Титанът не предизвиква възпаление в околните меки тъкани, нито пък се отхвърля от жизнената костна структура. Бранемарк нарекъл този процес на свързване между кост и титан остеоинтеграция.


Преди да започне да произвежда своята имплантна система той отделил 10 години, за да я изследва върху животни и 15 години – за тестове в група пациенти от Швеция, с обеззъбени челюсти.


И въпреки че първото практическо приложение на имплантите е осъществено през 1965 г., те започват да навлизат във възстановителната зъбно-челюстна хирургия чак в началото на 80-те години на миналия век, след което осъществяват бърза позитивна промяна в цялостната концепция на денталното възстановяване. Понастоящем денталните импланти имат обща успеваемост в приложението, далеч надминаваща останалите конвенционални методи на възстановителното зъболечение.


Всъщност съвременните зъбни импланти представляват титанови конуси или цилиндри с диаметри средно от 3 до 5 мм за стандартните импланти, и от 1 до 3 мм за миниимплантите, и дължини средно от 8 до 16 мм, притежаващи външна резба.Поставят се с прецизна техника и инструментариум в костната структура на долната и горната челюст, и възстановяват корена на загубения зъб. След известен период от време, необходим за свързването с костната структура (остеоинтеграция), основата на импланта се разкрива и в него се поставя надстройваща част (абатмънт), която е с формата на зъбно пънче и има възможност да носи стандартна зъбна корона.


Това е т.нар. двуетапен протокол за поставяне и натоварване на зъбни импланти и е най-често използван в съвременната имплантология. Съществуват и импланти, които са монолитни (едночастови), при които кореновата част и зъбното пънче са едно цяло, а съществуват и методи, при които двучастовите импланти се свързват с надстройващата част едноетапно (т.е. в момента на поставянето на импланта).


Трудностите в денталната имплантология идват от една страна, поради деликатната хирургична техника за поставяне на имплантите, а от друга – поради специфичния протетичен анализ, водещ до решение за съответната зъбна конструкция, която ще бъде носена от съответните импланти.


Основно изискване за лечение със зъбни импланти е наличието на достатъчна по обем и качествена по състав костна тъкан, както и липсата на сериозни придружаващи заболявания от общ характер и особено вредни навици, като тютюнопушене, изразена употреба на алкохол или неглижиране на устната хигиена.


Същевременно, особено при пациентите в напреднала възраст, които често се нуждаят от възстановяване на загубени зъби, наблюдаваме недостатъчен обем на костта, която ще носи имплантите, което от своя страна, води до необходимостта от предварителни хирургични интервенции за костна пластика и повишаване на качеството и обема на костта.


Други основни проблеми могат да представляват големият обем на горночелюстните (максиларни) синуси и високата позиция на долночелюстния канал, през който преминават кръвоносни съдове и нерви, отговорни за трофиката на костта и околните меки тъкани. Това също често налага подготвителни операции, като синус лифт процедури или транспозиция на съдово-нервния сноп на долната челюст.


Синус лифт операции

Синус лифт операциите се извършват тогава, когато е налице голям обем на горночелюстните кухини и малък обем на частта от горната челюст, която носи зъбите (алвеоларен гребен), така че не разполагаме с необходимата височина от естествена кост, в която да позиционираме съответния имплант. В този случай чрез подходяща оперативна техника се повдига лигавицата по пода на горночелюстния синус и се създава вътрешна кухина, която се изпълва с костнозаместителен материал, който след трансформация в естествена кост дава възможност за натоварване на областта с импланти и възстановяване на зъбите.


Понастоящем денталната медицина и зъбно-челюстната хирургия са достигнали до клинични решения, при които всеки липсващ зъб да бъде заменен с „нов зъб”, съвсем близък до естествения. Това е възможно поради откриването на зъбно-челюстните импланти. Когато те се поставят и натоварят успешно, биха могли да бъдат използвани през целия живот.


А още повече, запазват съседните естествени зъби, които би трябвало да бъдат подготвени чрез изпиляване и най-вероятно умъртвени при изработването на стандартни мостови конструкции. Натоварват също така пълноценно и костта в която са поставени, предотвратявайки нейната резорбция (стопяване).


По своята биологична, функционална и естетична стойност те надминават далеч почти всички останали методи на зъбно възстановяване.


пациентка с тотално имплантно възстановяване на зъбите на долната и горната челюст

(пациентка с тотално имплантно възстановяване на зъбите на долната и горната челюст. Силно впечатление прави наличието на ножовиден имплант на долната челюст в дясно (първоначален вид импланти, които понастоящем не се прилагат), поставен в САЩ, десетки години преди нашата среща, с изключително добра остеоинтеграция, която прави премахването му за целите на настоящото лечение, напълно неуместно)Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design