Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Зъбно-челюстни и скелетни деформации на лицевите кости

 

Зъбно-челюстните и скелетните деформации на лицевите кости се представят най-често с патологични взаимоотношения между челюстните кости (долна и горна челюст), неправилно подредени зъби и лицеви дисхармонии. Водят до нарушена функция и естетика.

 

Когато ангажират изолирано челюстните кости, се делят на три основни групи:

 

1. На отделните зъби.

2. На отделната челюст.

3. На съотношението между челюстите.

 

Най-демонстративни от тях са преразвитието или предната позиция на долната челюст – прогения (или долночелюстна прогнатия); преразвитието или предната позиция на горната челюст – горночелюстна прогнатия; неразвитието на долната или горната челюст – микрогения; както и неправилната позиция на долната спрямо горната челюст – латерогнатия (при странична позиция), ретрогнатия (при задна позиция), апертогнатия (при невъзможност за затваряне на долната към горната челюст).

 

С лечението на тези деформации се занимава ортогнатичната лицево-челюстна хирургия, която чрез приложението на съвременните оперативни протоколи и средства за фиксиране на правилната позиция на челюстите, възстановява изцяло функцията и хармоничното единство на лицето.

 

В съвременната практика се прилагат основно интраоралните методи за ортогнатична хирургия, които не оставят никакви видими белези и въпреки по-голямата си техническа трудност, водят до максимално задоволителни естетични резултати.

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design