Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Денто-алвеоларна хирургия


Денто-алвеоларната (зъбно-челюстна) хирургия е насочена към хирургично лечение на патологични процеси свързани със зъбите, с костните зони на горната и долната челюст в които са разположени зъбите (алвеоларни гребени), с лигавицата на устната кухина която покрива алвеоларните гребени (гингива), и със съединителнотъканния и съдово-нервен комплекс който осъществява задържането и функцията на зъбите (периодонциум).


Едни от най-честите проблеми, които решава денто-алвеоларната хирургия, са отстраняването на зъби в неправилна позиция. Те често не са пробили в устната кухина, причиняват периодични възпаления на околната кост и меки тъкани и могат да доведат до сериозни усложнения. Това са т.нар. ретинирани или полуретинирани зъби (в зависимост от това дали са частично пробили в устата или са изцяло разположени в костта) и най-често са свързани с позицията на долните мъдреци (осмите зъби), горните мъдреци, горните трети (кучешки) зъби и т.н.


панорамна снимка на зъбите и челюстите (ортопантомография), демонстрираща наличието на четири ретинирани мъдреца в различна позиция

(панорамна снимка на зъбите и челюстите (ортопантомография), демонстрираща наличието на четири ретинирани мъдреца в различна позиция)


Същевременно хронични инфекции на зъбите и околозъбните структури могат да доведат до патологични кухини в костната структура, наречени костни грануломи или челюстни кисти (в зависимост от големината им). При невъзможност за консервативно лечение на зъба свързан с патологична костна кухина, след отстраняването му се пристъпва към премахване и на съответното образувание, а при възможност за лечение на кореновите канали и възстановяване на коронковата част на зъба е възможно да се премахне патологичният костен процес и със запазване на наличния зъб.


При хронични възпаления и загуба на съединителната тъкан и костната структура около зъбите в горната и долната челюст, както и при загуба на покриващата специализирана лигавица (гингива), често се пристъпва към пародонтални хирургични интервенции, чрез отстраняване на възпалените тъкани (хирургичен или открит кюретаж), приложение на костнозаместителни материали (чрез които се възстановява намаленото костно ниво и се стабилизират и запазват наличните зъби), или мекотъканни (гингивални) пластични интервенции.


Прилагането на съвременните костнозаместителни материали в комбинация с покриващите ги колагенови съединителнотъканни мембрани осъществяват т.нар. водена тъканна рeгенерация (Guided Tissue Regeneration), която постига значими успехи при изразени загуби на околозъбна костна тъкан.


гингивална рецесия (отдръпване на лигавицата) около първи долен десен зъб, лекувана чрез съединителнотъканна присадка и локална гингивална пластика

(гингивална рецесия (отдръпване на лигавицата) около първи долен десен зъб, лекувана чрез съединителнотъканна присадка и локална гингивална пластика)Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design