Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Болести на меките тъкани в областта на лицето и шията

 

Болестите на меките тъкани в областта на лицето и шията обхващат кожата, мускулите, съединителната, мастната, нервната тъкани и кръвоносните съдове, които могат да бъдат поразени от широка група травматични, възпалителни и онкологични заболявания.

 

Травмите се причиняват най-често от твърди тъпи или остри предмети, с които съответните структури са в контакт, както и от различни огнестрелни или хладни оръжия.


травматични увреждания в областта на лявата орбита

(травматични увреждания в областта на лявата орбита)

 

Възпалителните изменения се развиват вследствие на повърхностна инвазия на микроорганизми в областта на кожата или навлизането им в дълбочина и засягането на мастната, съединителната или мускулната тъкани. Вследствие на това се развиват абсцеси (ограничена възпалителна зона в меките тъкани) или флегмони (дифузно неограничено възпаление).


абсцес на тъканите в областта на корена на носа в в дясно

(абсцес на тъканите в областта на корена на носа в в дясно)

 

Основен фактор за развитие на възпалителните заболявания на лицето са и нелекуваните зъби – постоянен източник на хронична инфекция, която внезапно може да премине в остра инфекция със съответните клинични симптоми. Пътят на разпространение на зъбната инфекция е от повърхностен кариозен дефект към канала на зъба, околната кост до пробиване на външната обвивка на костта и разпространение в меките тъкани.


дифузно възпаление на тъканите в средната лицева трета

(дифузно възпаление на тъканите в средната лицева трета)

 

Онкологичните заболявания на меките тъкани са представени от множество различни образувания, класифицирани на базата на тъканите, от които изхождат.

 

Значения на различните онкологични наименования:

 

Тумор – в буквален превод от латински език означава „подутина” и е общо название за патологично образувание с по-голям обем от нормалната тъкан.

 

Туморите се делят основно на два вида: доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествените тумори са образувания, които имат близък клетъчен състав до нормалните тъкани, растат бавно, като избутват околните структури, не проникват в тях и са често отделени от съединително-тъканна капсула. Назовават се в зависимост от тъканите, от които изхождат.

 

Епителиом – доброкачествен тумор на епителната тъкан (кожа, лигавица).


епителиом на кожата пред лявото ухо

(епителиом на кожата пред лявото ухо)

 

Папилом – специфичен тумор най-често с доброкачествен характер, изхождащ от различни слоеве на кожата, растящ екзофитно (навън) и имащ специфична неравна повърхност. Причинява се често от човешкия папиломен вирус (HPV)


папилом на лигавицата на устната кухина

(папилом на лигавицата на устната кухина)

 

Невус – доброкачествен тумор от пигментиращите (оцветяващите) съставки на кожата.

Фибром – доброкачествен тумор на съединителната тъкан.


фибром на дясната ушна мида

(фибром на дясната ушна мида)

 

Липом – доброкачествен тумор на мастната тъкан.


липом в устната кухина

(липом в устната кухина)

 

Миом – доброкачествен тумор на мускулната тъкан. Бива основно два вида: рабдомиом – от напречно набраздената мускулна тъкан, и лейомиом – от гладката мускулатура.

Неврином – доброкачествен тумор на нервните влакна.

Хемангиом – доброкачествен тумор на кръвоносните съдове.


1- дълбок дифузен хемангиом на лицето в дясно, 2- повърхностен хемангиом на кожата на лицето в ляво

(1- дълбок дифузен хемангиом на лицето в дясно; 2- повърхностен хемангиом на кожата на лицето в ляво)

 

Лимфангиом – доброкачествен тумор на лимфните съдове.

Аденом – доброкачествен тумор на жлезите.


аденом на лявата околоушна слюнчена жлеза

(аденом на лявата околоушна слюнчена жлеза)

 

Злокачествени тумори – са тези, които имат изразен клетъчен атипизъм, т.е. различават се в микроскопската си структура от тъканите, от които изхождат, притежават безразборност в подреждането и незрялост на клетките, растат независимо и значително по-бързо от растежа на нормалните тъкани, като често ги инфилтрират поради липсата на ограничителна капсула. Освен че инфилтрират тъканите, друга тяхна основна характеристика е способността им да се пренасят в различни части на тялото, т.е. да метастазират.

 

Карцином – е злокачествен тумор, изхождащ от клетките на покривните тъкани – кожа и лигавица, както и от различните добавъчни структури на кожата – мастни жлези, потни жлези и космени фоликули. Карциномите, ангажиращи клетките на кожата, са основно два вида: базоцелуларни – от основния (базален) слой на кожата, и спиноцелуларни – от по-горните слоеве на кожата. Лигавицата на устната кухина се засяга само от спиноцелуларни карциноми. Те метастазират основно по лимфен път, като пренасят заболяването най-вече в лимфните възли на шията, които нарастват и срастват с околните тъкани.


1- карцином на кожата на ухото, 2- карцином от добавъчните структури на кожата на горната устна

(1- карцином на кожата на ухото; 2- карцином от добавъчните структури на кожата на горната устна)

 

Злокачествените тумори ангажиращи кожата и лигавицата са най-често повърхностно разположени (растат навън) или образуват различни по големина и дълбочина подутини, рани или язви, които са лесно откриваеми при обикновен преглед.

 

Поради тази причина, при появата на каквато и да е рана, язва или подутина в областта на лицето, устната кухина и шията, която не преминава спонтанно за период от 15 дни, задължително потърсете специализирана помощ.

 

Особен вид силно злокачествен тумор на кожата е малигненият меланом. Той се развива от пигментната съставка на кожата – меланин, която дава цвета на кожата на всеки човек. Среща се много по-често при бялата раса, отколкото при цветнокожите и е свързан с прекомерно излагане на силна слънчева светлина и дразнене на вече съществуващи невуси (доброкачествени пигментни тумори на кожата – бенки).


test

(2-начален малигнен меланом на кожата, 2-инвазивен малигнен меланом в горната част на диспластично пигментно образувание), 3- напреднал малигнен меланом на кожата на ухото, със сателитни метастази в кожата, и метастази в лимфните възли на шията)

 

Изключително важно е да се знае, че трябва да се потърси специализирана консултация своевременно, при установяване на промяна във вида, формата, големината (над 6 мм), цвета (разнородност и зони на много тъмно оцветяване) и целостта на бенките по кожата. Белег на злокачествена трансформация е също така и сърбежът и разязвяването на тези образувания.

 

Наименования на злокачествените тумори изхождащи от структурните съставки на кожата или от дълбоките тъкани:

 

Фибросарком – злокачествен тумор на съединителната тъкан.

Липосарком – злокачествен тумор на мастната тъкан.

Миосарком – злокачествен тумор на мускулната тъкан.

Невросарком – злокачествен тумор на нервните влакна.

Ангиосарком – злокачествен тумор на кръвоносните съдове.

Лимфосарком – злокачествен тумор на лимфните съдове.

Аденокарцином – злокачествен тумор на жлезите.

 

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design