Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Болести на лицевите нерви

 

Болката е сложно психофизиологично изживяване при човека. Неврологичната чувствителност ни дава възможност да локализираме и оценим като количество болката, но трябва да бъде отбелязано, че това неприятно чувство е повлияно и от такива фактори като минали преживявания, културно-битови навици и емоционални и медицински състояния или заболявания. Чувството на болка има едновременно психологични и физиологични аспекти. Физиологичните аспекти включват няколко процеса: трансдукция (рецепторно дразнене, възприемане и провеждане по пътя на нервните влакна до ядрата в централната нервна система), трансмисия (провеждане на информацията до подкоровите структури в главния мозък) и модулация (асимилиране и обработване на информацията от кората на главния мозък).

 

Тъй като лицево-челюстната област е изключително богата на нервни рецептори, като същевременно тук се намират и началните зони на храносмилателната, дихателната, зрителната и слуховата системи, в нея се съсредоточават и редица състояния, характеризиращи се с лицеви болки. Повечето от тях са първични заболявания на нервните структури, като например едно от най-често срещаните – тригеминална невралгия. При нея обикновено пациентите изпитват периодични остри болки в зъбите, синусите или други лицеви структури, които обаче не са свързани с конкретни заболявания в съответните зони, а са изолирано състояние на нервната система. Това заблуждава често пациентите да търсят стоматологична помощ и да настояват за стоматологични манипулации, включително екстракции на множество зъби и операции на костните структури, като въпреки тези усилия, оплакванията продължават и дори се увеличават.

 

В тази насока, за лицево-челюстния хирург е много важно да разграничи дали изолираните лицеви болки при всеки конкретен пациент се дължат на лицево-челюстни заболявания (напр. на ставите, мускулите, челюстните кости , зъбите и т.н) или се касае за проява на първична невралгия (т.е. болките в зъбите, костите, мускулите и ставите са проява на невралгията, а не причина за нея).

 

Случаите на първична невралгия на троичния нерв (най-големия нерв за чувствителност на лицето), както и невралгиите на другите лицеви нерви се диагностицират често от лицево-челюстните хирурзи, но се лекуват основно от специалистите по неврология и неврохирургия.

 

В някои случаи съществуват трудности в диференцирането на тригеминалната невралгия с другите видове лицеви невралгии, както и с хроничните главоболия като например мигрената, тензионното главоболие, групираното (cluster) главоболие и др., но това още повече налага своевременната специализирана неврологична консултация.

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design