Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Болести на лицевите и челюстните кости

 

Структурната основа на лицето се изгражда от лицевите кости, които в по-голямата си част са чифтни (две на брой): челна (латински език - фронтална), слепоочна (темпорална), криловидна (сфеноидна), ябълчна (зигоматична), слъзна (лакримална), носна (назална), небцова (палатинална), вътрешна носна плочка (вомер), горна челюст (максила), долна челюст (мандибула) и подезична (хиоидна) кост.

1

черепни, лицеви и челюстни кости – 3В Scientific Модел

 

Те също така, както меките тъкани, се засягат основно от травматични, възпалителни и онкологични заболявания. Редица тъпи и остри твърди предмети и различни хладни и огнестрелни оръжия могат да доведат до счупване или раздробяване на костните структури, водещо до загуба на поддържащата зона на лицевите структури.

 

Възпалителните процеси на костната тъкан се наричат остеомиелити. Те възникват най-често на базата на нелекувана хронична зъбна инфекция (пулпити или периодонтити), вследствие на нелекувани счупвания на костите или чрез пренасяне по кръвен път от други части на тялото.

 

Туморните образувания на костите се делят на два основни вида: доброкачествени и злокачествени, следващи общата характеристика на тези заболявания (описана в раздела туморни роцеси).

 

Доброкачествените тумори се развиват най-често експанзивно, като раздуват и изтъняват костта, избутвайки околните тъкани.


доброкачествен тумор на долната челюст преди лечение и след микросъдова реконструкция с хълбочна кост

(доброкачествен тумор на долната челюст преди лечение и след микросъдова реконструкция с хълбочна кост)

 

Остеом – доброкачествен тумор на костната тъкан.

Остеоид-остеом – доброкачествен тумор, изграден от незрели костни, съединителнотъканни и съдови структури.

Остеофибром – доброкачествен тумор на съединителнотъканните структури на костта.

Остеобластокластом – доброкачествен тумор с литичен (стопяващ) растеж, образуващ кухини в костната структура, изпълнени с кръвениста материя.

Миксом – доброкачествен тумор, развиващ се от недиференцирани структури.

Костен хемангиом – доброкачествен тумор на вътрекостните кръвоносни съдове, образуващ често обширни кухини и водещ до изключително сериозно (животозастрашаващо) кървене при травма (включително изваждане на зъб).

Съществуват и редица тумороподобни образувания, които не се характеризират като солидни образувания (тумори), а се проявяват с дифузно разширяване на костните структури. Такива са: фиброзната дисплазия, деформиращият остеит (болест на Paget), еозинофилният гранулом и т.н.

 

Злокачествените тумори на костите са:

 

Остеосарком – злокачествен тумор на костната структура.

Хондросарком – злокачествен тумор на хрущялните съставки на костта.

Сарком на Юинг – специфичен злокачествен тумор на костта, често свързан с генетични промени (транслокация между 11-а и 22-ра хромозома)

Костен фибросарком – злокачествен тумор на съединителнотъканните съставки на костта.

 

В лицево-челюстната област се наблюдават и специфични тумори, изхождащи от съставните части на зъбите. Те също се делят на доброкачествени и злокачествени, като техни основни представители са:

 

Амелобластом (адамантином) – доброкачествен тумор, склонен към рецидивиране, изхождащ от зародишните съставки на емайла на зъбите.

3

амелобластом на долната челюст

 

Циментом – доброкачествен тумор, изхождащ от най-външната обвивка на корена на зъба.

Одонтом – доброкачествен смесен тумор, изхождащ от различни зъбни структури. Негови подвидове са: амелобластният фибром и фиброодонтомът.

 

Основни злокачествени тумори от зъбен произход са: амелобластният карцином и фибросаркомът от зъбен произход.

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design