Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Болести на долночелюстната става

 

Болестите на долночелюстната става са често срещани както при възрастни пациенти (в съответствие с всички ставни болести в организма), така и при млади пациенти преимуществено от женски пол.

 

Долночелюстната (темпоро-мандибуларна) става е чифтно (двустранно) съединение на долната челюст и слепоочната кост, разположена непосредствено пред ушния канал.

 

Тя е малка по обем (между 2 и 4 мл.), но понася изключително тежки и продължителни натоварвания. Изгражда се от костни, хрущялни и съединителнотъканни структури и е в пряка връзка с дъвкателната мускулатура.


местоположение и структура на долночелюстната (темпоро-мандибуларна) става

(местоположение и структура на долночелюстната (темпоро-мандибуларна) става)

 

Поразява се от редица възпалителни заболявания (артрит), дегенеративни заболявания (артроза), травматични заболявания и размествания (луксации). При последните долната челюст би могла да остане в трайно отворено положение, което да наложи спешна консултация със специалист и наместване (репозиция).


възпаление на дясната долночелюстна става, изразяващо се с подутина на меките тъкани пред дясното ухо, болки и затруднение в движенията на долната челюст

(възпаление на дясната долночелюстна става, изразяващо се с подутина на меките тъкани пред дясното ухо, болки и затруднение в движенията на долната челюст)

 

Едни от най-честите нарушения във функцията на долночелюстната става са разместванията на вътрешните й елементи и най-вече на ставния диск, който разделя вътрешния й обем на долна и горна камера и изглажда несъответствията между формата на главата на долната челюст и приемащата я костна ямка на слепоочната кост. Също така ставният диск има основна задача да се придвижва по съответен начин при отваряне на устата над 15–20 мм, с което осигурява плавният процес на движение на долната челюст.

 

Често поради отслабване на връзките на ставния диск или предходни травми на ставата, както и при нарушения в съотношението на зъбите на горната и долната челюст, ставният диск може да не се придвижва заедно с долната челюст, а да заема необичайни позиции при отваряне или затваряне на устата, поради което да се чува пукане или прищракване в областта на ухото.

 

При тежки нарушения на дисковата позиция може да възникне невъзможност за отваряне или затваряне на устата.

 

Съвременният протокол на лечение на ставните заболявания налага известен период на медикаментозен прием и физиотерапевтични процедури в добавка към съответния щадящ режим на устната кухина, като при неповлияване на оплакванията се преминава към микро- и миниинвазивните хирургични методи – артроцентеза и артроскопия на долночелюстната става, или към откритите хирургични методи като артропластиката.


пациентка с дискова луксация в дясно и ограничение в отварянето на устата до 2 см., придружено с болки в ставата – преди и след микроинвазивно лечение чрез артроцентеза, което възстанови нормалния обем на отваряне, до над 4 см.

(пациентка с дискова луксация в дясно и ограничение в отварянето на устата до 2 см., придружено с болки в ставата – преди и след микроинвазивно лечение чрез артроцентеза, което възстанови нормалния обем на отваряне, до над 4 см.)

 

Друга специфична група заболявания на долночелюстната става са тези, свързани с общи, най-често имунологично обусловени заболявания на костно-ставната система, като например ревматоидния артрит. В този случай лечението на пациентите се поема от специалистите ревматолози.

 

Едни от най-тежките заболявания на долночелюстната става са вродените или придобити анкилози, които се развиват по-често в детска възраст, след травма по време или след раждането или пренасяне на инфекция в областта на ставата. Водят до силно ограничение или невъзможност за отваряне на устата и неразвитие на долната лицева трета („птиче лице”)


клиничен случай на анкилоза на долната челюст в дясно преди и след лечение, чрез прилагане на трансплантат със запазен растежен център

(клиничен случай на анкилоза на долната челюст в дясно преди и след лечение, чрез прилагане на трансплантат със запазен растежен център)

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design