Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Лицево-челюстната хирургия е специалност, насочена към лечение на заболяванията на лицето, устната кухина и шията. Базира се на образование по медицина и стоматология, последвано от дългогодишно профилно обучение. Поради особено трудната процедура по придобиване на специалността, както и изключително деликатната област на човешкото тяло която тя третира, специалистите по лицево-челюстна хирургия са сравнително малко на брой, но изграждат една от най-престижните хирургични специалности в световен мащаб.

 

Множеството заболявания в областта на лицето и шията се делят основно на пет големи групи по морфологичен принцип:

 

Вродени малформации

Възпалителни заболявания

Травматични заболявания

Туморни образувания

Зъбно-челюстни и скелетни деформации на лицевите кости

 

От анатомична гледна точка бихме могли да ги разделим и на:

 

Болести на меките тъкани в областта на лицето и шията

Болести на лицевите и челюстните кости

Болести на слюнчените жлези

Болести на долночелюстната става

Болести на лицевите нерви

 

На базата на множеството дефекти, които са следствие на различни заболявания в лицево-челюстната област, в нашата практика основно място заема:

 

Реконструктивната (пластично-възстановителна) хирургия на лицето, устната кухина и шията

 

В допълнение можем да отбележим и развитието на специализирани направления като:

 

Естетична лицева хирургия

Денто-алвеоларна хирургия

Имплантология

Специфична лигавична и костна патология в устната кухина

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design