Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

СБАЛ по ЛЧХ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

 

Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия – София, е най-голямата специализирана база за хирургично лечение на заболяванията на лицето, устната кухина и шията в България.

 

В структурно отношение тя е разделена на 4 клинични отделения, които са разположени в 6 от 13-те етажа на Факултета по дентална медицина – София, намиращ се на ул.”Св. Георги Софийски”№1 (вляво от сградата на Военномедицинска академия)

На приземния етаж на сградата са разположени Регистратурата, офисите на Онкологичната комисия, Зъботехническата лаборатория и Гардеробът.

 

На първия етаж, в централното фоайе се намират Приемно-консултативният кабинет – № 1 и Консултативният кабинет по Вътрешни болести – № 2.

 

На деветия етаж място заемат лабораториите, докато на единадесетия и дванадесетия етаж е стационарът на болницата, а на тринадесетия етаж са Оперативният блок и Отделението по Анестезиология и реанимация.

 

Лекарските кабинети на хирурзите и анестезиолозите са разположени съответно на единадесетия и тринадесетия етаж, като до тях може да се достигне с четирите асансьора, разположени в края на фоайето на първия етаж, след като се премине покрай консултативните кабинети – № 1 и № 2.

 

Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия е част от университетските болници на Медицински университет – София.

 

ОЩЕ СНИМКИ ОТ БОЛНИЦАТА

 

430picture3picture4picture5picture6picture8picture9

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design