Бюлетин

Получавайте най-новата информация от сайта ни на Email :

Joomla : Faceteam-bg

ВРЪЗКИ

 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

www.blsbg.com

 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

www.bzs.bg

 

СДРУЖЕНИЕ НА ОРАЛНИТЕ И ЛИЦЕВО – ЧЕЛЮСТНИ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ

www.omfs-bg.com

 

International Association for Oral and Maxillofacial Surgery

www.iaoms.org

 

European Association for Craniomaxillofacial Surgery

www.eurofaces.com

 

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS)

www.aaoms.org

 

British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

www.baoms.org.uk

 

DGMKG - Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

www.mkg-chirurgie.de

 

Societe Francaise de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

www.sfscmf.fr

 

SECOM - Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

www.secom.org

 

SICMF | Società Italiana Chirurgia Maxillo-Facciale

www.sicmf.org

 

Всички права запазени Faceteam 2012

Сайтът е създаден от 2p web design